Please enable JS

Księga Podatkowa

Księga Podatkowa

Moduł Księga Podatkowa służy do prowadzenia ewidencji księgowej w sposób uproszczony, na zasadzie Księgi Przychodów i Rozchodów. Funkcjonalność zapewnia podstawową obsługę księgową oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.


Zapisy Księgi Przychodów i Rozchodów

Aktualna wersja modułu zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami. Użytkownik ma możliwość sporządzania deklaracji podatkowych, wysyłania e-deklaracji, rozliczania ewidencji przebiegu pojazdu oraz naliczania wynagrodzeń dla kilku pracowników. Księga Podatkowa pozwala również na prowadzenie rejestrów VAT, ewidencji dodatkowej, ewidencji wynagrodzeń, naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz automatyczne przenoszenie dokumentów z innych modułów.


Deklaracja VAT-7

Współpraca Księgi Podatkowej z innymi modułami platformy Comarch OPTIMA daje użytkownikowi dodatkowe możliwości – przenoszenie wystawionych faktur do rejestrów księgi podatkowej oraz ich przeksięgowywanie (moduł Faktury), przenoszenie zapisów do rejestrów kasowo-bankowych (Kasa/Bank), przeksięgowywanie odpisów amortyzacyjnych (Środki Trwałe) oraz szybkie księgowanie płac pracowników (Kadry i Płace).

 

Pozostałe moduły w obszarze Księgowość i Płace:

Zobacz również: