Please enable JS

Pulpit Menadżera

Pulpit Menadżera

Moduł Pulpit Menadżera to narzędzie, które umożliwia kadrze kierowniczej firmy dostęp do kluczowych informacji o przedsiębiorstwie za pośrednictwem internetu. Dzięki wykorzystaniu modułu, wgląd do danych dotyczących przychodów, kosztów, rozliczeń czy podatków oraz podstawowych analiz i raportów jest możliwy z każdego miejsca na świecie, 24h/7 dni w tygodniu.


Książka przychodów i rozchodów

Dostęp do informacji jest szybki i łatwy, a przede wszystkim – bezpieczny, zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i z urządzeń mobilnych. Pełna integracja z platformą Comarch OPTIMA daje gwarancję aktualności danych.

Oprócz informacji handlowych i finansowych, użytkownik modułu ma również dostęp do bieżących danych o pracownikach (np. okres zatrudnienia, terminy badań lekarskich). Przykładowe analizy dostępne w Pulpicie Menadżera: raport dłużników i wierzycieli, raport rejestru sprzedaży i zakupów, analiza ABC, struktura wiekowa należności i zobowiązań i inne.


Struktura wiekowa należności

Pulpit Menadżera daje także dostęp do danych takich jak kartoteki kontrahentów, statystyki ilości wprowadzonych dokumentów, definiowanie uprawnień dla użytkowników modułu. Przydatną funkcjonalnością jest eksport wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego.

Pozostałe moduły w obszarze Zarządzanie:

Zobacz również: