Please enable JS

Faktury

Łatwe i szybkie generowanie dokumentów handlowych przyspiesza dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży, będących podstawą działalności firm handlowo-usługowych. Moduł Faktury umożliwia wystawianie dokumentów takich jak:
•    faktury sprzedaży,
•    faktury zakupu,
•    faktury korygujące,
•    faktury pro forma,
•    faktury zaliczkowe,
•    paragony.


Wystawianie faktury

Comarch OPTIMA umożliwia generowanie faktur w różnych walutach oraz w cenach „od netto” lub „od brutto”, a także modyfikowanie ich układu graficznego. System pozwala na prowadzenie pełnej ewidencji kontrahentów, tworzenie cenników z dowolną ilością cen, naliczanie rabatów, a także fiskalizację paragonów i faktur. Platforma umożliwia także wykonywanie operacji seryjnych, takich jak zbiorcze zatwierdzanie dokumentów, co pozwala oszczędzać czas użytkownika.


Okno sprzedaży dedykowanej

Łatwa sprzedaż

Dzięki Comarch OPTIMA czas poświęcany na wystawianie dokumentów został sprowadzony do minimum, co pozwala obniżyć koszty prowadzenia działalności. Wystarczy wykonać trzy proste kroki: zaznaczyć zasoby i określić ich ilość, wybrać rodzaj dokumentu (np. paragon), a następnie określić kontrahenta.

Oferta handlowa

Moduł pozwala na tworzenie ofert handlowych na podstawie danych pobieranych z systemu. Dzięki tej możliwości przygotowywanie ofert dla klientów wymaga o wiele mniejszego nakładu pracy oraz czasu.

Internetowa wymiana dokumentów

Współpraca platformy z systemem Comarch ECOD pozwala na wymianę dokumentów z partnerami handlowymi za pośrednictwem internetu. Zachowanie standardu Electronic Data Interchange zapewnia dokładność przepływu informacji. ECOD pozwala na eksport faktur i import zamówień.

Okno sprzedaży dedykowanej

Okno sprzedaży dedykowanej służy do prezentacji danych dotyczących kontrahenta – zestawienia rabatów, historii wystawionych dokumentów, historii płatności oraz przewidywanych przyszłych płatności, informacje na temat przyznanego kredytu kupieckiego, przeterminowanych płatności, zadłużeń czy zaliczek. Narzędzie pozwala także na tworzenie listy zadań oraz kontaktów (w integracji z modułem CRM). Przydatnym źródłem informacji jest także analiza sprzedaży, obejmująca ostatnie trzy miesiące oraz analogiczny okres roku poprzedniego.


ECOD – Lista faktur sprzedaży

Moduł działa w pełnej współpracy z pozostałymi modułami platformy, co umożliwia sprawny przepływ danych w systemie, a co za tym idzie – szybszą obsługę innych procesów.

 

Pozostałe moduły w obszarze Handel i usługi:

Zobacz również: