Please enable JS

ALTUM aNEXT CRM

ALTUM aNEXT CRM

Zarządzanie relacjami z klientami to moduł, który znajdzie swoje zastosowanie we wszystkich firmach, prowadzących działania sprzedażowe. ALTUM aNEXT CRM, zaprojektowany przez firmę ALPOL, to rozwiązanie przeznaczone zarówno dla dyrektorów handlowych, jak i dla szeregowych przedstawicieli handlowych, umożliwiające organizację własnej pracy oraz koordynację działań grupy pracowników i prognozowanie realizacji założonych celów.

Rozwiązanie usprawnia organizację poszczególnych etapów tematów handlowych, ułatwiając planowanie pracy. Narzędzie tworzenia dokumentów – tematów handlowych – pozwala na koordynację niezbędnych w procesach handlowych informacji.


Tworzenie dokumentu – tematu handlowego

Dokumenty pozwalają na definiowanie informacji takich jak nazwa i opis projektu, danych osób odpowiedzialnych za współpracę (kontrahenta, inwestora oraz opiekuna kontrahenta), atrybutów, wartości słownikowych i innych. Tworzenie listy dostawców, kalkulacji, notatek i dodawanie plików umożliwiają jak najdokładniejsze opisanie danego projektu. Ważnym elementem jest także możliwość nadawania uprawnień pracownikom do przeglądania i modyfikowania tematu handlowego.

Tematy handlowe mogą składać się z różnych etapów, co zostało uwzględnione w ALTUM aNEXT CRM. Użytkownik ma możliwość tworzenia etapów sprzedaży oraz propagowania (przesuwania) dokumentów miedzy nimi. Dokumenty pozwalają również na określenie terminarza poszczególnych etapów sprzedaży.


Etapy sprzedaży

ALTUM aNEXT CRM to rozwiązanie elastyczne, dostosowujące się do potrzeb każdej firmy. Dzięki możliwości edycji wzorca tematu handlowego dopasowanie formularza do specyficznego sposobu działania przedsiębiorstwa jest wyjątkowo łatwe (wykorzystana została metoda „przeciągnij i upuść”).

Rozszerzenie zawiera w sobie także funkcjonalność ALTUM aNEXT WorkGroup, dające możliwość tworzenia zleceń wewnętrznych dla pracowników i przypisywania im zadań.