Please enable JS

ALTUM aNEXT WorkGroup

ALTUM aNEXT WorkGroup

Sprawne zarządzanie pracą wewnątrz firmy jest jednym z ważniejszych aspektów, decydujących o efektywnym wykorzystaniu możliwości pracowników. W firmie, składającej się z przynajmniej kilku pracowników, z reguły marnuje się sporo czasu na przekazywanie sobie informacji, kontrolę stanu wykonania powierzonych zadań, przesyłanie dokumentów. Aby zminimalizować czas potrzebny na ustalenie szczegółów współpracy pracowników, firma ALPOL zaprojektowała rozszerzenie ALTUM aNEXT WorkGroup, ułatwiające efektywne zarządzanie przepływem pracy.

Praca grupowa

ALTUM aNEXT WorkGroup usprawnia zarządzanie pracą wewnątrz firmy, redukując czas poświęcany na przekazywanie informacji. Koordynacja współpracy grupy pracowników jest możliwa dzięki funkcjonalności tworzenia zleceń wewnętrznych, zawierających wszystkie niezbędne informacje dotyczące danego projektu.


Tworzenie zlecenia wewnętrznego

Zlecenie wewnętrzne  pozwala na definiowanie szczegółów projektu (nazwa, opis, stan, rodzaj, dane kontaktowe kontrahenta i inne), określanie osób lub działów odpowiedzialnych za wykonanie projektu i przydzielanie im zadań, tworzenie terminarza projektu (data rozpoczęcia, planowanego i rzeczywistego zakończenia, termin dokumentacji, data przypomnienia). Sporym udogodnieniem jest także możliwość tworzenia notatek, komentarzy, rejestru pracy, załączania plików, definiowania atrybutów i inne.

Oprócz zadań, będących częściami zleceń wewnętrznych, ALTUM aNEXT WorkGroup pozwala także na tworzenie niezależnych zadań, przydzielanych do konkretnych pracowników bądź działów. Funkcjonalność ta umożliwia określenie nazwy i opisu zadania, ustalenie priorytetu realizacji, kategorii, definiowania słów kluczowych, czasu przeznaczonego na wykonanie zadania oraz dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji.


Tworzenie zadania

Osoba, której zostaje zlecone zadanie, ma możliwość wypełniania pól informacyjnych o przyjęciu, przekazaniu i wypełnieniu zadania, określania stopnia postępu realizacji zadania (wielkość procentowa), definiowania rzeczywistego czasu poświęconego na dane zadanie oraz wypełniania rejestru pracy (czynności zrealizowane i zaplanowane).

Ciekawą funkcjonalnością jest grafik rejestru pracy, prezentujący w sposób graficzny etapy realizacji zadania, określone przez pracownika. Dzięki zastosowaniu metody „przeciągnij i upuść” istnieje możliwość dokonywania zmian w etapach poprzez „przeciąganie” elementów w grafiku.


Grafik rejestru pracy

Rozszerzenie ALTUM aNEXT WorkGroup udostępnia także czytelne powiadomienia o nowych przypisanych do użytkownika zadaniach. Powiadomienia te mogą być wysyłane do pracownika jako nowe zadanie Worfklow bądź jako wiadomości e-mail.


Powiadomienia Workflow

 

Zobacz również:

•    ALTUM aNEXT CRM