Please enable JS

DobryKlient - automatyczna windykacja

DobryKlient - automatyczna windykacja

DobryKlient to program integrujący systemy Comarch ALTUM, CDN XL i OPTIMA z aplikacją eWezwanie, zapewniającą automatyczną windykację.

Możliwości programu DobryKlient:

  • automatyczny import z systemów Comarch OPTIMA, CDN XL i ALTUM danych związanych z wystawionymi fakturami (m. in. kwota do zapłaty, dane kontrahenta, termin zapłaty);
  • automatyczne oznaczanie w systemie eWezwanie płatności, które zostały uregulowane w terminie (na podstawie danych z Comarch OPTIMA, CDN XL i ALTUM);
  • automatyczny eksport informacji zwrotnej do Comarch ALTUM i CDN XL – zapisu o fakcie wygenerowania i wesłania wezwania do zapłaty, umieszczanego na karcie kontrahenta w module CRM.

Program DobryKlient eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych do systemu eWezwanie, co zapewnia pełną automatyzację windykacji. Dzięki współpracy obu aplikacji, eWezwanie może samodzielnie, bez ingerencji użytkownika, generować wezwania do zapłaty na podstawie wzoru i wysyłać je do kontrahentów (jako wiadomość mailową, SMS, faks, wiadomość głosową czy list polecony).

Aplikacja DobryKlient jest bezpłatna. Program można pobrać po zalogowaniu się w serwisie eWezwanie.pl.

Program DobryKlient został zaprojektowany na zlecenie firmy DobryPłatnik.pl sp. z o.o.