Please enable JS

Analizy Business Intelligence

Analizy Business Intelligence

Comarch OPTIMA Analizy Business Intelligence to moduł wspierający procesy decyzyjne w mikro, małej i średniej firmie. Funkcjonalności aplikacji pozwalają na utrzymanie pełnej kontroli nad sytuacją przedsiębiorstwa dzięki dostarczaniu precyzyjnych, zawsze aktualnych informacji niezbędnych do zarządzania firmą.

Wykorzystanie Analiz Business Intelligence umożliwia budowanie różnego rodzaju raportów i analiz, generowanych przez program na podstawie danych wprowadzonych do systemu Comarch OPTIMA. Aplikacja integruje informacje pochodzące z pozostałych modułów OPTIMY, zapewniając kompleksowe dane na temat kondycji firmy.


Zarządzanie raportami

Moduł zawiera ponad 50 gotowych analiz i raportów, zapewniając przy tym możliwość tworzenia własnych raportów przez użytkownika. Obsługa kreatora jest intuicyjna, dzięki czemu czas przeznaczony na przygotowanie analiz jest sprowadzony do minimum. Użytkownik może przekształcać już istniejące raporty bądź też budować je całkowicie od podstaw.


Kreator wykresu

Comarch OPTIMA Analizy BI wykorzystują pamięć RAM (pamięć operacyjną) komputerów użytkowników aktualnie korzystających z modułu. Dane są więc przetwarzane lokalnie, co pozwala na szybsze tworzenie i edytowanie raportów, w efekcie upraszczając proces uzyskiwania informacji.

Stały dostęp do kompletnych i wiarygodnych danych na temat kondycji firmy za pomocą narzędzia Business Intelligence umożliwia skuteczniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, co z kolei pozwala na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy. Szybki dostęp do informacji i analizy poniesionych kosztów, wysokości sprzedaży, skuteczności nowych kanałów sprzedaży – wszystko to umożliwia pełniejszą kontrolę nad sytuacją przedsiębiorstwa i zwiększa skuteczność podejmowanych decyzji.

 

Pozostałe moduły w obszarze Zarządzanie:

Zobacz również: