Please enable JS

CRM

Moduł CRM wspiera profesjonalną obsługę klientów firmy dzięki możliwości rejestracji wszystkich kontaktów z klientami – zarówno tych wykonanych, jak i dopiero planowanych. Ewidencja kontaktów jest prosta i przejrzysta, co usprawnia obsługę klienta. Dzięki możliwości wprowadzania systemu zadaniowego dla pracowników, planowania i rejestrowania spotkań i rozmów telefonicznych zarządzanie kontaktami z klientami staje się prostsze, a jakość obsługi znacząco wzrasta.

Wykorzystanie modułu CRM w codziennej pracy daje pełną kontrolę nad stopniem realizacji zadań bądź zaplanowanych kontaktów, a także powiązaną z nimi dokumentacją.


Formularz kontaktu z klientem

W zależności od potrzeb firmy, moduł CRM może obsługiwać procesy o różnym stopniu zaawansowania.

Klient poczty elektronicznej

Możliwość wysyłania i odbierania maili bezpośrednio z programu OPTIMA pozwala na zminimalizowanie ilości uruchamianych programów, niezbędnych do codziennej pracy, a także towarzyszących im czynności. System zapewnia obsługę wielu kont pocztowych. Indywidualne ustawienia pozwalają na udostępnienie konta firmowego wielu operatorom. Kontrolę nad korespondencją e-mail gwarantuje możliwość dostępu uprawnionej osoby do kont wszystkich pracowników.

Funkcjonalność zapewnia także takie możliwości jak powiazanie e-maila z konkretnym podmiotem w bazie danych, wątkowanie korespondencji oraz seryjne wysyłanie wydruków (np. faktur) na podstawie zdefiniowanego szablonu. Takie rozwiązanie daje nie tylko wygodę, ale i dużą oszczędność czasu.


Klient poczty elektronicznej

Zadania

Moduł CRM umożliwia tworzenie systemu zadaniowego dla pracowników, usprawniającego ich pracę i zwiększającego ich wydajność. Przypisywanie zadań do konkretnych osób (opiekunów) w ramach określonych kontaktów pozwala koordynować pracę kilku pracowników. Podział zadań na główne oraz szczegółowe daje możliwość rozdzielania pracy na etapy. Dużym ułatwieniem jest możliwość procentowego określania stopnia realizacji zadania przez pracownika. Integracja z pozostałymi modułami Comarch OPTIMA pozwala na przypisanie do zadań lub kontaktów dokumentów i plików, wprowadzonych do systemu.

Terminarz

Terminarz zadań przedstawiony w formie graficznej pozwala na czytelne przedstawienie harmonogramu każdego pracownika. Użytkownik modułu ma możliwość dodawania nowych bądź edytowania już istniejących w terminarzu zadań. Z punktu widzenia pracownika graficzny harmonogram pracy jest dużym ułatwieniem, minimalizującym ryzyko pomyłek czy przeoczeń. Terminarz stanowi również narzędzie kontroli dla kadry, umożliwiające nadzór nad czasem pracy pracowników oraz realizacją zadań, a także pozwalające na modyfikację bądź dodawanie nowych zadań. Dużym udogodnieniem przy zarządzaniu pracą kilku lub więcej pracowników jest równoczesne wyświetlanie terminarza dla wielu operatorów i przesuwanie zadań pomiędzy nimi.


Graficzny terminarz

Faktury cykliczne

Automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu podmiotów na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika schematów faktur cyklicznych zapewnia dużą oszczędność czasu pracy pracowników. Faktury tworzone są z wykorzystaniem zintegrowanego modułu Handlowego. Moduł pozwala na określanie indywidualnych warunków handlowych, przypisanych do konkretnego podmiotu i uwzględnionych w fakturach.


Faktury cykliczne

Ofertowanie

Z poziomu systemu OPTIMA możliwe jest także tworzenie ofert dla klientów w oparciu o dane z bazy programu. Funkcjonalność pozwala na tworzenie jednej oferty dla wielu kontrahentów oraz tworzenie szablonów oferty. Użytkownicy mają także możliwość seryjnego generowania wydruków i wysyłania e-maili.

 

Pozostałe moduły w obszarze Zarządzanie:

Zobacz również: