Please enable JS

Internetowa Wymiana Dokumentów

Internetowa Wymiana Dokumentów

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) pozwala na przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma systemami Comarch OPTIMA zainstalowanymi w oddzielnych jednostkach. IWD zapewnia pełne bezpieczeństwo transferu poprzez odpowiednie szyfrowanie. Warunkiem przesyłu jest dostęp obu współpracujących platform Comarch OPTIMA do łącza internetowego.

IWD może być wykorzystywane np. do wymiany dokumentów między przedsiębiorstwem a obsługującym je Biurem Rachunkowym, między oddziałami firmy bądź dwoma odrębnymi firmami.


Internetowa Wymiana Dokumentów między firmą a Biurem Rachunkowym

IWD pozwala na przesyłanie dokumentów handlowych, magazynowych, kasowo-bankowych, informacji o płatnościach, rozliczeniach z kontrahentami, list pracowników, banków, atrybutów i innych. Zastosowanie tej funkcjonalności umożliwia wyeliminowanie ręcznego przepisywania dokumentów, a co za tym idzie – minimalizację czasu poświęcanego na przygotowywanie, wysyłanie i przyjmowanie dokumentacji.

Dokumenty przesyłane przez IWD są całkowicie bezpieczne – nikt niepowołany nie ma możliwości dostępu, nie grozi więc im jakakolwiek modyfikacja przez osoby nieupoważnione.

Zobacz również: