Please enable JS

Obieg Dokumentów

Obieg Dokumentów

Gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów w każdym przedsiębiorstwie jest czynnością czasochłonną, wymagającą dużego nakładu pracy. Moduł Obieg Dokumentów umożliwia usprawnienie przepływu dokumentów w firmie, tworzenie powiązań między nimi oraz szybkie wyszukiwanie informacji na nich zawartych.


Schemat obiegu dokumentów

Użytkownik modułu ma możliwość wprowadzania dokumentów (plików Word, Excel, skanów, zdjęć, innych załączników), tworzenia opisów dla dokumentów oraz załączonych plików. Dużym ułatwieniem dla użytkownika jest możliwość tworzenia skanów bezpośrednio z poziomu platformy Comarch OPTIMA, bez konieczności samodzielnego uruchamiania oprogramowania skanera.


Formularz dokumentu elektronicznego

Wprowadzane dokumenty mogą być grupowane w katalogach zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. Przydatną opcją jest także określanie uprawnień pracowników do wglądu i edycji pliku oraz wyznaczanie opiekuna danego dokumentu.

Możliwość wyszukiwania dokumentów oraz samodzielnego definiowania ścieżek obiegu pozwala na dostosowanie modułu do metod pracy danej firmy. Moduł pozwala także na rezerwację czasu w terminarzu pracownika, któremu przypisano zadania związane z dokumentem oraz generowanie przypomnień o nadchodzącym terminie realizacji zadania (z wykorzystaniem dodatku Przypominacz).


Etapy obiegu dokumentów

Wykorzystanie modułu pozwala na zminimalizowanie ilości przechowywanych dokumentów w formie papierowej, co umożliwia zmniejszenie wykorzystywanej powierzchni archiwum oraz uporządkowanie całości dokumentacji firmowej.

 

Pozostałe moduły w obszarze Zarządzanie:

Zobacz również: