Please enable JS

Płace i Kadry

Płace i Kadry

Obsługa działu Płac i Kadr w firmie wymaga szczególnej dbałości o znajomość aktualnych przepisów. Użytkownicy bieżących wersji Comarch OPTIMA mogą mieć pewność, że prowadzenie spraw kadrowo-płacowych z wykorzystaniem funkcjonalności platformy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, o czym świadczą odpowiednie certyfikaty.

Comarch OPTIMA pozwala na automatyzację pracy, co likwiduje niebezpieczeństwo popełnienia błędu przez użytkownika systemu. Funkcjonalność wykonywania operacji seryjnych w systemie zapewnia dużą oszczędność czasu pracowników. Dzięki pełnej integracji z programem Płatnik platforma obsługuje wszystkie rozliczenia z ZUS (w tym również zasiłki dla zleceniobiorców), wylicza składki i deklaracje, przesyła formularze zgłoszeniowe i deklaracje rozliczeniowe.

Moduł Płace i Kadry umożliwia rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych (również dla cudzoziemców), naliczanie nieobecności (urlopów, zwolnień lekarskich) oraz ekwiwalentu za urlop, kontrolę limitów nieobecności pracownika, wyliczanie wynagrodzenia akordowego oraz dodatków do wypłat, podział wynagrodzenia na wypłatę gotówkową i przelew. Przydatnymi opcjami są również eksport i import umów zleceń oraz danych kadrowych pracowników do arkusza kalkulacyjnego, rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, definiowanie umowy zlecenia z prostą edycją wartości umowy oraz kontrola zwolnienia pracownika ze składek FP/FGŚP.


Formularz danych pracownika

Płace i Kadry Plus

Rozszerzenie modułu Płace i Kadry do wersji Plus skierowane jest do firm bardziej wymagających, prowadzących bardziej rozbudowane działania kadrowo-płacowe. Funkcjonalności modułu pozwalają na obsługę rozbudowanej struktury organizacyjnej pracowników, skomplikowanego systemu naliczania wynagrodzeń (do trzynastu algorytmów), a także tworzenie oddzielnych list płac dla wybranych działów. Moduł ten będzie szczególnie przydatny w przedsiębiorstwach, wykorzystujących rozbudowane wzory przy wyliczaniu dodatków płacowych, składników wynagrodzenia, rozliczania nadgodzin.

Dużym udogodnieniem jest możliwość definiowania atrybutów opisujących pracownika, import informacji o czasie pracy z czytników RCP, zapis informacji o obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść na dobę (wersja podstawowa modułu zapewnia zapis jednego wejścia/wyjścia). System obsługuje również kasy zapomogowo-pożyczkowe.


Formularz wypłaty pracownika

 

Pozostałe moduły w obszarze Księgowość i Płace:

Zobacz również: