Please enable JS

Środki Trwałe

Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki wykorzystaniu modułu przedsiębiorca uzyskuje pełną kontrolę nad wykorzystywanymi środkami trwałymi.

Funkcjonalność umożliwia kompleksową obsługę amortyzacji – tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, stosowanie różnych metod oraz szczególnych przypadków amortyzacji (np. sezonowa). Opcja generowania planu amortyzacji również na lata przyszłe bez względu na ilość oraz wartość dokumentów wprowadzonych do bazy danych pozwala na zaplanowanie amortyzacji za cały okres amortyzowania.


Amortyzacja środka trwałego

Rozbudowana karta środka trwałego pozwala na definiowanie pełnej informacji o danym środku trwałym oraz osobie za niego odpowiedzialnej. Zastosowanie kartoteki środka trwałego usprawnia prowadzenie ewidencji wyposażenia, rejestrowanie historii oraz przeprowadzanie analiz. Dzięki możliwości zapisywania osób odpowiedzialnych za środek trwały oraz miejsc użytkowania w przedziałach historycznych możliwa jest dokładna kontrola nad jego stanem.


Kartoteka środka trwałego

 

Pozostałe moduły w obszarze Księgowość i Płace:

Zobacz również: